Dne 4. 9. byly ukončeny volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Celkem se k hlasovací schránce dostavilo 40 oprávněných voličů. Nejvyššího počtu hlasů dosáhla paní M. Tobiášová, která se tak stala členkou rady. Na dalších 3 místech se umístili: Ing. F. Šeba, paní H. Ambrožová a Mgr. M. Ondřichová (všichni 3 se shodným počtem hlasů – o jejich pořadí rozhodl los, který po spočítání hlasů provedla tříčlenná volební komise). Ti se tak stávají nejbližšími náhradníky pro případ, že by zvolený kandidát odstoupil či byl odvolán.

Všem, kteří se k volbám dostavili, děkujeme za účast.

Mgr. Roman Rozkošný