V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.


Složení ŠR pro školní roky 2023/2026:

Člen ŠR jmenovaný zřizovatelem: p. Miroslav Srp (tel. 774 734 834; e-mail: Mirdasrp@seznam.cz)
Člen ŠR zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků: p. Mgr. Jiří Letovský (tel. 608 571 032; e-mail: jilet@seznam.cz)
Člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Kamenný Újezd: Mgr. Kateřina Reitingerová (tel. 777 490 253; reitingerova@zsku.cz)