Rok 2013:

 • Balkony ZŠ (UKONČENO)
 • 2. NP – učebny (UKONČENO)

Rok 2014:

 • Regulace – termo hlavice a ventily (UKONČENO)
 • Oplocení MŠ Kamenný Újezd (UKONČENO)
 • Stavební úpravy v části 3.NP ZŠ v Kamenném Újezdu (UKONČENO)
 • Nákup učebnic a pracovních sešitů na školní rok 2014/15 (UKONČENO)
 • Rekonstrukce hřiště ZŠ na sportovní atletický areál (UKONČENO)
 • Oprava a úprava rozvodů kotelny ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, včetně měření a regulace (UKONČENO)

Rok 2015:

 • Rekonstrukce šaten (UKONČENO)
 • Dodávka kovových šatních skříněk (UKONČENO)
 • Rekonstrukce učebny F/Ch (UKONČENO)
 • Rekonstrukce školní dílny-sanační a stavební práce (UKONČENO)
 • Výroba a dodávka nábytku (skříní) MŠ Kamenný Újezd (UKONČENO)
 • Kamerový systém v objektu ZŠ Kamenný Újezd (UKONČENO)

Rok 2016: (poptávková řízení)

MŠ:

 • „Stavba hřiště pro dopravní výuku“ – (UKONČENO)
 • „Stavba chodníku“ – (UKONČENO)
 • „Modernizace osvětlení 3. tř.“ – (UKONČENO)
 • „Stavební úpravy – stavební práce“ – (UKONČENO)
 • „Stavební úpravy – instal.práce“ – (UKONČENO)
 • „Oprava a čištění podlah“ – (UKONČENO)
 • „Výroba skříní do šatny učitelek“ – (UKONČENO)
 • „Výroba skříní na lůžkoviny“ – (UKONČENO)
 • „Kamerový a zabezpečovací systém v MŠ“ – (UKONČENO)

ZŠ:

 • „Dodávka a montáž předokenních žaluzií“ – (UKONČENO)
 • „Malířské práce“ – (UKONČENO)
 • „Rekonstrukce (přeložení, doložení a zpevnění) zámkové dlažby u žák.vchodu“ – (UKONČENO)
 • „Rekonstrukce podlahových krytin 1.“ – (UKONČENO)
 • „Rekonstrukce podlahových krytin 2.“ – (UKONČENO)

Rok 2017:
výběrová řízení:

poptávková řízení:

 • „Rekonstrukce – dodávka a pokládka podlahových krytin včetně přípravy podkladu ve 2. třídě a šatně MŠ“: UKONČENO – „výsledek PŘ“
 • „Rekonstrukce – dodávka a montáž osvětlení 4. třídy, umývárna dětí, šatna dětí 4. třída, šatna a soc. pedagogů v MŠ: UKONČENO – „výsledek PŘ“

Rok 2018:
výběrová řízení:

 • „Rekonstrukce prostorů MŠ – vstup do MŠ, výdejní kuchyňka 2. třída, 2. třída (radiátory), sklady hraček“(VŘ): ZRUŠENO (z důvodu nesplnění podmínek zadání)
  (nabídky budou, dle směrnice o veřejných zakázkách, hodnoceny a posouzeny Radou obce K.Ú.)
 • „Rekonstrukce prostorů MŠ – vstup do MŠ, výdejní kuchyňka 2. třída, 2. třída (radiátory), sklady hraček“(VŘ):UKONČENO – výsledek VŘ + nabídka-rozpočetvýzva + výkaz výměr + SOD + dodatek SOD (nabídky budou, dle směrnice o veřejných zakázkách, hodnoceny a posouzeny Radou obce K.Ú.)
 • „Výměna plynových kotlů v kotelně ZŠ Kamenný Újezd“ (VŘ): výzvaSOD
  (nabídky budou, dle směrnice o veřejných zakázkách, hodnoceny a posouzeny Radou obce K.Ú.)

poptávková řízení:

Rok 2019:
výběrová řízení:

 • „Rekonstrukce prostorů ZŠ a MŠ – kabinety, kanceláře, sociální zařízení, balkon“: UKONČENO – výzva; výsledek VŘ

poptávková řízení:

 • „Vchodové dveře (vchod Plavnická ul.) – výměna (rekonstrukce)“: UKONČENO – výzva;výsledek PŘ
 • „Předokenní (venkovní) žaluzie – III. etapa“: UKONČENO – výzva;výsledek PŘ
 • „Oprava střechy tělocvičny“: UKONČENO – výzva; výsledek PŘ
 • „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ – III. etapa“: UKONČENO – výzva; výsledek PŘ
 • „Výměna koberce ve 4. třídě – objekt MŠ“: UKONČENO – výsledek PŘ

Rok 2020:
výběrová řízení:

poptávková řízení:

Rok 2021:
výběrová řízení:

 • „Rekonstrukce střechy ZŠ – výměna střešní krytiny“:  ZRUŠENO (z rozhodnutí Rady obce Kamenný Újezd)
 • „Vestavba kanceláří v objektu ZŠ Kamenný Újezd“: UKONČENO – výzva; výsledek; SOD + dodatek SOD č.1

poptávková řízení:

 • „Vchodové dveře (zádveří – vchod Plavnická ul.) – výměna (rekonstrukce)“: UKONČENO – výzva; výsledek; SOD
 • „Přístupový a evidenční systém“: UKONČENO – výzva; výsledek; SOD

Rok 2022:
výběrová řízení:

 • „Nákup a dodávka interaktivních panelů“ (financováno z finanční prostředků, které škola získala aktivní účastí z projektu Šablony II.): UKONČENO – výzva(+ tech.specifikace); výsledek
 • „Stavební úpravy v MŠ Kamenný Újezd – dlažba 1.NP + schodiště (1. etapa)“: UKONČENO – výzva; výsledek; SOD + dodatek SOD č.1
 • „Výměna otopných těles v MŠ Kamenný Újezd“: UKONČENO – výzva; výsledek; SOD

poptávková řízení:

 • „Výměna koberce ve 3. třídě v MŠ Kamenný Újezd“: UKONČENO – výzva; výsledek
 • „Nákup a dodávka serveru“: UKONČENO – výzva; výsledek

Rok 2023:
výběrová řízení:

poptávky/zjednodušený průzkum trhu: